Actualitatdeclaració del model 347

Com presentar el model 347, la declaració anual d’operacions amb terceres persones

 

Febrer constitueix el període per presentar la declaració anual d’operacions 347, un model que han de lliurar obligatòriament totes les empreses i associacions que hagin realitzat operacions per un import superior a 3.005,06 €. Si encara no hi està al tant o no sap com presentar-la a continuació li expliquem tot el que ha de saber.

 

Què és el model 347?

La declaració anual d’operacions 347 o model 347 és un document on es recull les operacions realitzades amb clients o proveïdors del curs anterior. Per tant, al model 347 han d’aparèixer tots els lliuraments i adquisicions de béns i serveis amb terceres persones. Aquesta s’ha de fer de manera desglossada per trimestres.

 

Quan presentar-lo?

El model 347 s’ha de presentar anualment durant el mes de febrer de l’any següent a les operacions declarades. És a dir, les operacions de 2017 s’han de presentar durant el febrer de 2018.

En el cas de no presentar-lo, s’estarà cometent una infracció tributària tipificada als articles 93 i 94 de la Llei general Tributària amb sancions de fins a 20.000 €.

 

Qui l’ha de presentar?

D’acord amb el que disposa l’article 93 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, la declaració del model 347 és obligat per a totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques i privades que desenvolupin activitats empresarials o amb un import superior a 3.005,06 € (IVA inclòs) durant 2017. Això inclou empreses, professionals, associacions i fins i tot comunitats de propietaris, sempre que tinguin clients o proveïdors que hagin realitzat o rebut operacions per l’import esmentat durant l’any anterior.

 

Com fer la declaració del model 347?

Al web de l’Agència Tributaria Espanyola es troba la informació pertinent per fer la declaració del model 347. No obstant, per assegurar-se que el tràmit es realitza correctament i estalviar temps, aconsellem anar a una assessoria especialitzada. En Masdeu Assessoria ens encarreguem de realitzar tots els tràmits i lliuraments per vostè, perquè es pugui dedicar plenament a la seva activitat sense preocupar-se de res més.

 

Si queda qualsevol qüestió, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Contacte